Follow Us

Uusi Luola-artisti / New Luola Artist: Lappländer

Lappländerin filosofia on ottaa kuuntelija osaksi tekoprosessia. Jokainen kuuntelukokemus on erilainen riippuen ajasta, paikasta ja kuuntelijan omasta olotilasta. Vaikka musiikki on enimmäkseen improvisoitua ja äänitetty yhdellä otolla, se muodostuu kuuntelukertojen myötä ikään kuin tarinaksi, josta jokaisella on oma tulkinta. Tavoitteena on vangita hetken tunnelma, jolloin musiikissa säilyvät tuoreus ja löytämisen ilo.

Jotta voi tehdä ajatonta musiikkia, on yhdistettävä vanhaa ja uutta. Vanhojen analogilaitteiden rinnalla soivat modernit softainstrumentit. Levyllä on käytetty myös omaa muunnelmaa Brian Enon ja Robert Frippin nauhatekniikoista.

Janne Lappalainen on tehnyt elektronista musiikkia Lappländer-nimellä jo lähes 20 vuotta. Lisäksi hän on tehnyt musiikkia taidenäyttelyihin, tilaääniteoksia ja kokeellisia äänimaisemia Yleisradiolle. Musiikillisilta lähtökohdiltaan hän on vanha punkkari.

Luova Recordsin alamerkki Luola julkaisee Lappländerin uuden albumin Bandcampissa ja suoratoistopalveluissa 30.4.

Lappländer's philosophy is to include the listener in the creative process. The music is experienced in a different way depending on time, place and the listener's state of mind. It's mostly improvised and recorded on the first take, but over time it forms into some kind of a story in the listener's head, being open to their interpretation. The aim is to seize the moment in order to keep everything fresh and to preserve the joy of discovery. To create timeless music, old and new must blend into one. Vintage analog gear and modern software instruments are played side by side. Lappländer also employs his own variations of tape techniques originally used by Brian Eno and Robert Fripp. Janne Lappalainen has been making electronic music under the alias Lappländer for almost 20 years. In addition he has made music for art exhibitions, designed sound installations and created experimental soundscapes for the Finnish national broadcast company Yle. He also describes himself as an old punk-rocker. Our sublabel Luola will release Lappländer's new album on April 30 on Bandcamp and streaming services.

Recent Posts